Question
Dalam rajah 2, O ialah asalan. Titik P terletak pada paksi-y dan titik Q terletak pada paksi-x. Garis lurus QR adalah selari dengan paksi-y dan garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Persamaan garis lurus PQ ialah 2x+y=10. a. ...
Continue reading
0

Question
Dalam Rajah 5, PQRS ialah sebuah trapezium dan O ialah asalan. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus SR dan garis lurus PS adalah selari dengan paksi-y. In Diagram 5, PQRS is a trapezium and O is an origin Straight line ...
Continue reading
New Comer 7

Question
9 Ashri Satem seorang pemaju taman perumahan ingin membina sebuah taman permainan berbentuk segi empat tepat. Taman permainan tersebut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang berwarna ialah kawasan permainan kanak-kanak dan yang lain tidak berwarna ialah kawasan senaman orang dewasa. ...
Continue reading
New Comer 0

Question
Rajah 2(a) di nawab menunjukkan sebum logo yang digunakan dalam satu pertandingan menghafal nombor Pi. Huruf P dalam sembol tersebut diterapkan semula seperti dalam Rajah (2b). Diberi titk A, B and C beard pada Lilian bulatan dan CDO adalar jhejari ...
Continue reading
New Comer 0