Maths question

Question

9 Ashri Satem seorang pemaju taman perumahan ingin membina sebuah taman permainan berbentuk segi empat tepat. Taman permainan tersebut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang berwarna ialah kawasan permainan kanak-kanak dan yang lain tidak berwarna ialah kawasan senaman orang dewasa. Jika perimeter taman permainan itu adalah 3300, hitung luas kawasan permainan kanak-kanak.

New Comer 0

Leave an answer