Q16 – NOV 2016

Question

In a treasure hunt, a participant moved 400m from the starting point at a bearing of 146° to find a clue. Then he moved 300m at a bearing of 056° to the treasure chest.

Find the bearing of the starting point from the treasure chest.

Dalam suatu pencarian harta karun, seorang peserta bergerak 400m dari titik permulaan pada bearing 146° untuk mencari petunjuk. Selepas itu, dia bergerak 300m pada bearing 056° untuk mendapatkan peti harta karun.

Cari bearing titik permulaan dari peti harta karun.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-02T04:14:43+08:00

    Answer: B

Leave an answer