Rajah 16 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. ABCD ialah sisi empat kitaran.

Question

Rajah 16 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. ABCD ialah sisi empat kitaran.

Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

Hitungkan nilai x dan y.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-01-28T00:54:43+08:00

    Answer: x = 50, y = 80

Leave an answer