Rajah 18 menunjukkan sektor OPQ dan sukuan ORS, dengan pusat sepunya O. OPT ialah semibulatan.

Question

Rajah 18 menunjukkan sektor OPQ dan sukuan ORS, dengan pusat sepunya O. OPT ialah semibulatan.

Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

Diberi bahawa OS = 21cm, OP = 16cm dan ⦣QOP = 150°.

Guna π = 22/7 dan beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan.

Hitung

(a) perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

(b) luas, dalam cm², kawasan yang berlorek.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-01-28T00:58:20+08:00

    Answer / Jawapan: (a) 105.90cm  (b) 581.17cm²

Leave an answer