SPM Mathematics Faiz bought a papaya and watermelon.

Question

Faiz bought a papaya and watermelon. Given the price of the watermelon is 2 1/3 times the price of papaya, and the difference between these fruits is RM 3.60.

Calculate the price Faiz has to pay for these two types of fruits.

Faiz membeli sebiji betik dan sebiji tembikai. Diberi harga tembikai ialah 2 1/3 kali lebih mahal sari harga betik dan beza kedua-dua buah ini ialah RM 3.60.

Hitung harga yang perlu dibayar oleh Faiz untuk kedua-dua jenis buah ini.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-02T00:35:52+08:00

    Answer: papaya = RM 2.70, watermelon = RM 6.30

Leave an answer