SPM Mathematics – June 2020 (Q15)

Question

The bearing of P from Q is 036° and the bearing of R from Q is 142°.
Which of the following shows the locations of P, Q and R?
Bearing P dari Q ialah 036° dan bearing R dari Q ialah 142°.
Antara berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan P, Q dan R?

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-24T16:19:01+08:00

Leave an answer