SPM Mathematics – Menggunakan penfaktora, selesaikan persamaan berikut:

Question

Menggunakan penfaktora, selesaikan persamaan berikut:

Using factorisation, solve the following quadratic equation:

2x(2x + 1) = 3x + 5

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-30T17:48:17+08:00

Leave an answer