SPM Mathematics – Panjang sebuah segi empat tepat ialah p m dan lebarnya ialah q m.

Question

Panjang sebuah segi empat tepat ialah p m dan lebarnya ialah q m. Panjang segi empat tepat itu adalag 2 kali lebarnya. Jika perimeter segi empat tepat itu ialah 54m, cari nilai p dan q.

The length of a rectangle is p m and its width is q m. The length of the rectangle is 2 times the width. If the perimeter of the rectangle is 54m, find the values of p and q.

 

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-30T17:32:54+08:00

Leave an answer