SPM Mathematics – Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD di dalam sebuah bulatan dengan keadaan titik A, B, C dan D terletak pada lilitan bulatan itu.

Question

Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD di dalam sebuah bulatan dengan keadaan titik A, B, C dan D terletak pada lilitan bulatan itu.

The diagram shows a rectangular ABCD inside a circle with the points A, B, C and D on the circumference.

Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

Diberi bahawa perimeter segi empat tepat ialah 82cm dan panjang diameter bulatan ialah 29cm, cari luas kawasan berlorek.

Given that the perimeter of the rectangle is 82cm and the diameter of the circle is 29cm, find the area of the shaded region.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-30T16:57:22+08:00

Leave an answer