SPM Mathematics – Terdapat 14 orang murid di sebuah kelas.

Question

Terdapat 14 orang murid di sebuah kelas. Bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki dan perempuan di salam kelas itu?

There are 14 students in a class. The number of boys is 6 more than girls. What is the number of boys and girls in the class?

 

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-30T17:33:11+08:00

Leave an answer